ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Φωτοτυπικό κέντρο - Χαρτικά - Σχολικά βιβλία

Καλάθι Αγορών

[ ... ] Προϊόντα
Παραγγελία
ONLINE ESHOP ΚΑΛΑΘΗ ΑΓΟΡΩΝ
Το Καλάθι σας είναι άδειο.
το τέταρτο : Αρχική » Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

E-mail Εκτύπωση PDF

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του totetarto.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία του προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα Π.Δ 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, τον Ν. 2774/1999 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/Ε.Κ, 97/66/Ε.Κ)

Η εταιρεία και το totetarto.gr, πιστοί στις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση. Το totetarto.gr δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν από την εταιρεία μας προσωπικά σας δεδομένα, εάν και εφόσον επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας.

Το totetarto.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων. Εφόσον υπάρχει λόγος, μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά (πχ ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας) με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Σε κάθε περίπτωση το totetarto.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών-χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Είσοδος


ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ

Μάθετε ό,τι νέο κυκλοφορεί και επωφεληθείτε από τις προσφορές μας!

Name:
Email: